NIEČO O NÁS

V roku 2016 sme spolu s manželkou založili ateliér MEB architects.  Cieľom bolo vytvoriť ateliér, ktorý bude robiť funkčnú a dobrú architektúru.  Architektúru, ktorá bude slúžiť potrebám našich klientov.  Naša tvorba odzrkadľuje spoluprácu našich dvoch myslí, symbiózu nášho tvorivého ducha a nášho pohľadu na svet. V spolupráci s ostatnými profesiami ponúkame klientom komplexné návrhy a dokumentáciu vypracovanú na vysokej úrovni.

Matej Babuliak

Ing. Arch. Matej Babuliak

  [/themeone_box_member]

  Ing. Arch. Eva Babuliaková

   [/themeone_box_member]

   Soňa Havliková

    [/themeone_box_member]

    Matej Babuliak
    Zakladajúci člen ateliéru.

    • 2012 – Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave

    Eva Babuliaková
    Zakladajúci člen ateliéru.

    • 2015 – Autorizovaný architekt SKA
    • 2012 – Absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave
    • 2011 – Universidade Lusiada de Lisboa, Portugal
    • 2010 – Cena dekana Fakulty architektúry STU
    • 2010 – Odmena v súťaži o najlepší urbanistický projekt, ČVUT Praha

    Soňa Havliková
    Člen ateliéru.

    • 2011   Slovenská technická univerzita, Bratislava / Fakulta architektúry, architektúra a urbanizmus
    • 10/2015 – 02/2016 – Universität Duisburg-Essen, Nemecko / Erasmus+
    • 10/2014 – 02/2015 – Politechnika Wroclawska, Poľsko / Eraasmus+
    • 2010 – 2011 – Slovenská technická univerzita, Bratislava / Stavebná fakulta, pozemné stavby a architektúra