Altánok Bukov

  • Architektonická štúdia: 2019
  • Lokalita: Čadca – Bukov

K záhradkárskej oblasti Bukov na Kysuciach vedie cesta popri Bukovskom potoku. Pri tomto potoku vyviera Bukovský prameň, obyvateľmi vyhľadávaný pre jeho bohaté minerálne zloženie. Prístup k prameňu je po nekrytých kamenných schodoch.

Cieľom riešenia bolo vytvoriť reprezentatívne odpočinkové miesto najmä pre cyklistov, turistov a ľudí, ktorí si chcú nabrať vodu z Bukovského prameňa. Altánok sa skladá z troch objektov.

Prvý objekt prestrešuje sedenie pre 5 až 6 osôb pozostávajúce zo stola a lavice v tvare “L”.  Druhý objekt tvorí informačná tabuľa prezentujúca Bukovský prameň, faunu a flóru kysuckej prírody spolu s turistickými a náučnými chodníkmi. Tretí objekt prestrešuje samotný prístup k prameňu, čím chráni ľudí aj v nepriaznivom počasí.

Z  prednej strany pri existujúcom zábradlí sú umiestnené stojany na bicykle a kôš na separovaný odpad. Všetky objekty tvorí oceľová konštrukcia s dreveným záklopom a plechovou strechou.