Areál divokej vody – Kajak trenažér a bodybuilding zóna

  • Projekt: 2018
  • Lokalita: Areál Divokej vody, Čunovo

Predmetom riešenia je návrh exteriérového kajak trenažéra s bodybuilding zónou a návrh dispozície kempingového areálu na pozemku Divokej vody v Čunove. Pozemok kajak trenažéra je v priamej nadväznosti na plánovanú celoročnú exteriérovú terasu pri existujúcom hoteli a v súčasnosti ho tvorí nespevnená trávnatá plocha. Kemping sa nachádza na okraji areálu za existujúcimi športovými ihriskami.

Pôdorysný rozmer vodného trenažéra je 12 x 6,5m, jeho minimálna hĺbka je 1,35m. K trenažéru prislúcha plážový bar so sedením, sprchy, suchý kajak trenažér, spevnené plochy s ležadlami a prvkami na cvičenie. Plážový bar tvorí jednoduchý objekt drobnej architektúry doplnený o subtílnu skeletovú konštrukciu s pergolovým prestrešením. Pergola presahuje aj ponad plochu trenažéra. V prestrešenej časti je navrhnuté barové sedenie priamo vo vode.

Kempingový areál tvorí trávnatá plocha poskytujúca možnosť postavenia 153 stanov a spevnenú plochu na odstavenie 20 karavanov. Kemp je rozdelený na viacero zón štrkovými komunikáciami pripájajúcimi sa na existujúcu hlavnú cestu.