Detské ihrisko pre materskú školu

  • Projekt: 2015
  • Lokalita: Bratislava

Celé ihrisko je poňaté v prírodnom štýle a plynulo prechádza do záhradky. Hlavnou myšlienkou návrhu bolo nájsť motív, ktorý by vyjadroval pohyb, hravosť a život na ihrisku. Tento motív sme našli v podobe detskej stopy, ktorá sa nesie celým ihriskom. Tvorí ju kolobežková dráha v tvare chodidla a štyri prstíky – dva trávnaté kopčeky, pieskovisko a bylinková špirála.  

Pri vstupe na ihrisko navrhujeme postaviť oceľový kontajner ktorý bude slúžiť ako sklad hračiek, učebných pomôcok a záhradného náradia. V závere kolobežkovej dráhy za pätou chodila začína zóna záhradky. Uvažujeme tu o studničke s využitím vodného prvku na hru. Zóna záhradky je plná ovocných stromov a kríkov. Medzi nimi je navrhnutý hmyzí hotel vyrobený z paliet. Za hmyzím hotelom je plocha pre úžitkovú záhradu a v samom závere ihriska je umiestnené kompostovisko.