Školská kuchyňa a jedáleň Ružomberok

  • Projekt: 2021
  • Lokalita: Ružomberok, SK

 

Predmetom riešenia sú stavebné úpravy a modernizácia objektu kuchyne a jedálne, výsledkom ktorej je čiastočná zmena vnútornej dispozície objektu, zníženie energetickej náročnosti stavby a zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Cieľom zmeny vnútornej dispozície je dobudovanie sociálnych zariadení na prízemí a v suteréne, modernizácia prevádzky varne, zmysluplné využitie pivničných priestorov pre žiakov školy a re-dizajn priestoru jedálne na sálu, kde sa môžu konať prípadné súkromné akcie, oslavy, svadby….

Riešili sme tu tiež zateplenie objektu, výmenu obvodových okenných a dverných výplní, celkovú výmenu vykurovacieho systému, výmenu systému pre TUV, výmenu vnútornej elektroinštalácie a bleskozvodu, inštaláciu kamerového systému a inštaláciu vzduchotechniky.