Materská škola na Marně

  • Súťaž: 2018
  • Lokalita:Praha 

Hlavnou ideou návrhu bolo vytvoriť modernú škôlku bez bariér a striktných hraníc v ktorej každý priestor deti nabáda k novej aktivite a rozvíja ich kreativitu a vzdelanie. Vytvorili sme bezbariérový, výškovo členený herný priestor, v ktorom sa deti necítia uzavreto a tešia sa tam. Pôdorysný tvar „U“ s vnútorným átriom a prepájacím tunelom vytvára okruh, kde sa môžu deti naháňať bez toho, aby narazili na koniec.

Bohatý lokalitný program pri relatívne malom pozemku nám vytvoril pomerne jasný rámec možností , ako pristúpiť k návrhu novostavby. Objekt v čo možno najväčšej miere využíva priestor pozemku a uličná čiara nadväzuje na okolité objekty. Hmotu existujúcej garáže, zachovávame vo forme uličnej fasády za ktorou sa nachádza zásobovacia rampa k suterénu. Kľúčovým prvkom pri architektúre objektu bolo vytvorenie vnútorného chráneného priestoru – átria, ktoré bude slúžiť najmä ako detské ihrisko. Objekt sa preto skladá z dvoch paralelných hmôt, na ktorých je kolmo položená tretia hmota čím  získavame tvar „U” a átrium orientované do záhrady do ktorého sa otvára celá budova materskej školy.

V suteréne je riešená prevádzka varne s hygienickým zázemím pre jej zamestnancov, kabinet ,denná miestnosť pre učiteľky, práčovňa a technické zabezpečenie budovy. Hlavný vstup pre návštevníkov škôlky je na prízemí v centrálnej časti objektu. V západnom krídle je riešená prevádzka riaditeľa, izolácia ,logopéda s hygienickým zázemím a priestor pre keramické workshopy spolu s pecou pre vypaľovanie keramiky, ktorý je vertikálne prepojený s priestorom na poschodí, ktorý je navrhovaný ako jedáleň v čase obeda a iné záujmové krúžky počas dňa. Vo východnom krídle je riešená spoločná šatňa, herné priestory , spálňa a sklady samostatne prístupné z exteriéru. Herné priestory na prvom a druhom poschodí sú prepojené systémom  rámp a šmýkadiel, čo vytvára možnosť stretávania sa starších deti s mladšími a ponúka príležitosť vzájomne sa od seba učiť a pomáhať si. Súčasťou druhého podlažia je aj prepájací tunel, ktorý zabezpečuje zokruhovanie celého priestoru. V centrálnej časti sú plytšie pobytové schody určené na čítanie, premietanie a rôzne vystúpenia  a v rohových častiach druhého poschodia sa nachádza spálňa a individuálna trieda.

Nová škôlka “Na Marně” ponúka hravé priestory s rôznym charakterom a vytvára tak ideálne prostredie pre elementárnu výchovu detí ako aj príjemné prostredie pre stretávanie rodičov, poprípade iných komunít a svojím dizajnom a otvorenosťou k okoliu prináša oživenie aj celej ulici.