Nový mestský bulvár Krásno nad Kysucou

  • Workshop: 2017
  • Lokalita: Krásno nad Kysucou

Mestečko Krásno nad Kysucou leží v atraktívnom prostredí kysuckej doliny. Problém však nastáva v tom, že mesto sa nemá kam rozrastať. Zaoberali sme sa otázkou, kde by bolo vhodné riešiť nové bývanie spolu s kvalitnými verejnými priestormi a občianskou vybavenosťou. Oslovila nás existujúca, relatívne veľká obytná zóna v ktorej je situovaných sedem osem podlažných bodových bytových domov a priestor medzi nimi tvoria trávnaté plochy. Je tu absolútna absencia verejných peších priestorov, chýba tu akákoľvek občianska vybavenosť a služby, a taktiež je tam problém s nedostatkom parkovacích miest. Obyvatelia sa nemajú kde prechádzať, posedieť si na káve a deťom chýbajú ihriská. Ako riešenie sme zvolili metódu zahusťovania územia pridaním nových objektov tak, aby nijako neobmedzili existujúce domy, využili naplno potenciál územia a zvýšili hustotu obyvateľstva natoľko, aby malo zmysel v tejto zóne riešiť aj občiansku vybavenosť a  služby.

Celé územie je doplnené o novú pešiu promenádu a sieť chodníkov ktorá prepája nové hlavné vstupy do obytných domov so zvyškom zóny a novovzniknutými verejnými priestormi. Popri pešej promenáde v priestoroch medzi bytovými domami sme navrhli rôzne formy novej architektúry, ktoré sú riešené ako jedno a dvoj podlažné objekty – materská škola, kaviareň, lekáreň, kvetinárstvo a rôzne iné služby.

Vzniknutá promenáda má potenciál stať sa hlavným mestským bulvárom a stiahnuť tu väčšinu mestského života. Na dopyt po novom bývaní reflektujeme navrhnutím dvoch nových terasových bytových domov a problém s parkovaním navrhujeme riešiť vytvorením parkovacieho domu. Architektúra je inšpirovaná  typickou architektúrou oblasti Kysúc, ktorú tvoria rodinné domy so sedlovou strechou a ako materiál je použité primárne drevo. Riešenie prináša nové formy bývania, vytvorenie kvalitného verejného priestoru na trávenie voľno- časových aktivít, vznik pešej promenády s občianskou vybavenosťou a detskými ihriskami, nové parkovacie miesta a celkové zatraktívnenie a zefektívnenie územia.