Parkovací dom pri krajskom úrade v Ostrave

  • Súťaž: 2019
  • Lokalita: Ostrava, CZ

Hlavnou ideou návrhu bolo vytvorenie parkovacieho domu, ktorý nebude iba “mestskou mŕtvolou”.

Budovu parkovacieho domu sme zakomponovali do okolia veľmi citlivo. Zachovali sme myslenú stavebnú čiaru (vznikajúcu budovou krajského úradu a budovy Smart inovation city) a podporili pešie ťahy v okolí (pešia lávka vedľa finančného úradu, vyšliapaný peší chodník na riešenom pozemku a zástavke električky „Krajský úrad“). Pred bodovou sme vytvorili námestie, ktoré je schopné nielen poňať všetky smery hlavných peších ťahov, ale zároveň vytvára plnohodnotný mestský priestor, ponúkajúci oddych v tieni zelene a v blízkosti vodných prvkov, stretávanie sa a sedenie na lavičkách, prípadne popíjanie kávy z  prevádzky v polyfunkčnom partery budovy. V rámci námestia sme riešili aj cyklistický chodník, ktorý sa napája na okolité cyklistické trasy. V úrovni prvého nadzemného podlažia umiestňujeme parkovanie pre bicykle. Predpokladáme, že vzhľadom na fakt blízkosti veľkého množstva úradov a kancelárskych budov v okolí bude dopyt o možnosť parkovania bicykla v tejto lokalite (V dnešných dňoch stále viac narastá trend jazdiť do práce na bicykli a možnosť využiť cyklotrasy a parkovať bicykel tento trend iba podporí.)

Problémom parkovacích domov taktiež bývajú aj prázdne strechy a ich nepriaznivý vzťah k prehrievaniu celého okolia. Zvolili sme preto zelený park na streche. Na streche tak vzniká niečo ako nadzemné námestie s bohatým obsadením zelene. Čo je jednak dobré pre samotné využitie strechy, ale aj príjemne vplýva na ľudí pracujúcich v okolitých budovách. Na streche vytvárame rôzne druhy sedenia a priestorov na odpočinok vrátanie detského ihriska a možnosti osadenia malej prevádzky kaviarne. Taktiež by sme chceli na strechu umiestniť komunitnú záhradu.

Vjazd do parkovacieho domu sme umiestnili v úrovni prvého nadzemného podlažia. Situovaním vjazdu sme boli limitovaný prejazdom do nádvoria susednej budovy finančného riaditeľstva. Po vjazde do garáže  vstupujeme priamou rampou do nádvoria alebo cez závoru do parkoviska. V parkovacom dome sme vytvorili cestný okruh doplnený dvoma rampami v strede dispozície. Medzi rampy sme umiestnili svetlík, ktorý presvetľuje celú garáž.

V rámci prvého podlažia sme navrhli polyfunkčný parter, ktorým zabezpečujeme život a fungovanie v okolí parkovacieho domu. Pri koncepte sme mysleli na fakt, že parkovacie domy väčšinou vytvárajú mestské mŕtvoly a na svoje okolie pôsobia ako monumenty bez väčšieho prínosu komunite.

Fasáda objektu je tvorená existujúcimi železobetónovými stĺpmi. Tento vzniknutý raster sme doplnili pridaním väčšieho množstva stĺpov a prievlakov, čím vytvárame vzhľad celej budovy. Navrhujeme takúto fasádu odliať priamo z betónu v rámci realizovania odlievania skeletu, čím budeme výrazne šetriť čas výstavby. Betónová konštrukcia sa následne už iba omietne a doplní o konštrukciu s ťahokovom. Ťahokov je vložený medzi stĺpy a prievlaky. Toto riešenie ponechá stavbu dostatočne prevetrávanú, čo zároveň nahrádza potrebu inštalácie zábradlí. Ťahokov zároveň vytvorí kontrast k bielej konštrukcii fasády a podporí tak celý koncept návrhu.