Rekonštrukcia Visolaje

  • Projekt: 2013
  • Lokalita: Visolaje

Pôvodný objekt sa nachádza na spoločnom dvore so susedným domom rodičov. Dispozíciu objektu tvoria za sebou radené priechodné izby. Návrh počíta s asanáciou krovu a s realizáciou druhého nadzemného podlažia, ktoré bude vysunuté nad prvým nadzemným podlažím, čím spolu s opornými stĺpmi vznikne arkáda na čelnej fasáde objektu. Súčasťou návrhu je vytvorenie novej vnútornej dispozície pre bývanie mladej rodiny.