Rekreačná chata Leitne

  • Projekt: 2019
  • Lokalita: Pezinok, SK

Na pozemku v rekreačnej chatovej lokalite sa nachádza rozostavaná trojpodlažná stavba, zastrešená dvoma pultovými strechami v rôznych výškových úrovniach. Objekt rozostavanej rekreačnej chaty má úplnú absenciu vnútorného schodiska, nie je preto možný pohyb medzi jednotlivými podlažiami v rámci budovy.

V rámci zadania sme riešili prístavbu schodiska, garáže, celú vnútornú dispozíciu ako aj vonkajšie fasádne riešenie.