Rodinný dom Predajná

  • Štúdia: 2020
  • Lokalita: Predajná, SK

Riešený objekt sa nachádza v obci Predajná v zástavbe rodinných domov. Zadanie architektonickej štúdie je úprava dispozície a rekonštrukcia rodinného domu a pozemku majiteľovej rodiny tak, aby vyhovovala požiadavkám rodiny na víkendové pobyty.

V nadväznosti na prístupovú cestu je navrhnutá spevnená plocha pre parkovanie. Nové oplotenie s bránou je umiestnené na západnej strane smerom ku komunikácii a čiastočne po stranách pozemku. Nový vstup do domu je premiestnený na južnú stranu, kde je navrhované rozšírenie chodníka. V zadnej časti je navrhovaná exteriérová prestrešená terasa.

Fasáda domu je navrhnutá ako kombinácia dreveného obkladu, sivej a bielej exteriérovej omietky