Uvítací monument mesta Dudince

Dudince. Rôznorodé, všestranné mesto, ktoré sa nedá vyjadriť jedným symbolom. Návrh monumentu pozostáva z viacerých panelov, pričom každý panel predstavuje jeden element charakterizujúci toto miesto. Názov Dudince sa skladá zo siedmich písmen. Monument preto symbolicky nadväzuje na tento počet a je zložený zo 7 panelov.