Víkendový dom Hylov

Pozemok pre plánovaný víkendový dom sa nachádza v rozvojovej časti obce Hylov. Kvôli zatiaľ nevybudovanej infraštruktúre tu obec povoľuje stavať iba drobné stavby. Po vybudovaní prístupovej cesty sa má celé územie stať oblasťou pre výstavbu rodinných domov. Ako vyriešiť požiadavku klienta na užívanie pozemku čo najskôr?

Na začiatku sa vybudujú 4 samostatné jednotky, drobné stavby, ktoré budú vzájomne prepojené terasou. V budúcnosti sa tieto jednotky zjednotia pomocou spojovacích stien a zastrešením vzniknutého priestoru.
Vzniká tak pomerne zaujímavý koncept víkendového domu, kde pôvodné jednotky, priznané vo fasáde a v strechách, kontrastujú s doplnenou obvodovou fasádou.
V návrhu sme použili lokálne materiály ako drevo na prvotné jednotky a kameň z lokálnej ťažby na spojovacie steny.